کنترل سگال - ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

،ابزار دقیق کنترل سگال ، ابزار دقیق ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

لوگوی کنترل سگال
لوگوی کنترل سگال

بازرگانی کنترل سگال با توجه و تکیه بر سابقه چندین ساله در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون هم اکنون یکی از تامین کنندگان تجهیزات

ابزار دقیق ، اتوماسیون و اندازه گیری و کنترل صنعتی از سازندگان معتبر ، در شمالغرب کشور می باشد.


با توجه به رشد و شکوفایی روز افزون صنایع مختلف در کشور و نیاز این صنایع به تجهیزات مختلف صنعتی ، کنترل سگال مفتخر است 

به همکاری با این صنایع و تامین تجهیزات صنعتی مورد نیاز این صنایع یکی از اهداف اصلی ماست.

 • 2-375-hart.jpg
 • 42.jpg
 • 41.jpg
 • 40.jpg
 • 39.jpg
 • 38.jpg
 • 37.jpg
 • 36.jpg
 • 35.jpg
 • 34.jpg
 • 33.jpg
 • 32.jpg
 • 31.jpg
 • 30.jpg
 • 29.jpg
 • 28.jpg
 • 27.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 23.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 22.jpg
 • 21.jpg
 • 20.jpg
 • 17.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • Flow.jpg
 • Pressure.jpg
 • Tepmerature.jpg
 • Control-Valves.jpg
 • Level.jpg
 • 1.jpeg
 • 5.jpg
 • 8.png
 • 9.jpg
 • 10.gif
 • 11.png
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.png
 • 18.png
 • 20.png
 • 56.jpg
 • crosby.jpg
 • endress-hauser-l4726.gif
 • fisher.jpg
 • fluke_logo.png
 • honeywell-analytics-l61635.gif
 • images.jpg
 • krohne-l5863.gif
 • kyoritsu_logo.gif
 • samson.jpg
 • spirax-sarco-l18190.gif
 • tescom.jpg
 • vega-l9136.gif
 • wika-alexander-wiegand-l6196.gif