کنترل سگال یکی از تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق ، اتوماسیون ، اندازه گیری و کنترل صنعتی با تکیه بر سابفه چندین ساله در این زمینه توانایی تهیه و تامین انواع تجهیزات مورد نیاز اندازه گیری و کنترل پارامترهای فشار ، دما ، سطح ، فلو در صنایع مختلف من جمله صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایشگاه ، و صنایع مختلف دیگر را در اسرع وقت و با قیمت های رقابتی از سازندگان معتبر در این زمینه را دارا می باشد.