سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

پروژه

اسامی شماری از شرکت ها و کارخانجاتی که در سالهای اخیر  بازرگانی کنترل سگال مفتخر به همکاری با آنها بوده است.

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی فازهای 6 و 7 و 8 و 9و 10 و11

شرکت پلی اکریل ایران

شرکت داروسازی زهراوی

شرکت پگاه

شرکت سیمان ارومیه ، صوفیان

شرکت مجتمع فولاد بناب

شرکت پالایش نفت بندر عباس

پتروشیمی رازی ، کارون ، جم ، مارون

پتروشیمی و پالایشگاه تبریز

و ...

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran