سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

Control Valves

تهیه و تامین انواع کنترل ولو ها از کمپانی های معتبر جهان

کنترل ولو های شرکت فیشر

کنترل ولوهای شرکت سامسون

انواع  پزیشنرها

انواع فیلتر رگلاتورها

انواع i/p کانورتور

انواع شیر آلات دستی و کنترلی

   (پنوماتیک ، الکتریک ، هیدرولیک)

انواع شیر های برقی

انواع شیر اطمینان

انواع منیفولد

 و ...

  

 

  

  

   

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran