سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

Tepmerature

تهیه و تامین تجهیزات اندازه گیری و کنترل پارامتر دما ، مورد نیاز صنایع مختلف

انواع ترمومترهای ( گیج های دما ) صنعتی و آزمایشگاهی

انواع سنسور و ترمو کو پل های دما RTD / K , J , PT100   در برندهای معتبر

انواع ترموکوپهای صنعتی و تر موول ها در ابعاد و اندازه های مختلف

انواع ترموستات های آنالوگ و دیجیتال و PID کنترلرها

انواع  ترانسمیترهای دما

انواع کایبراتورهای دما

انواع پایرومتر

و ...

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran