سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

PLC ها در سیستمهای اتوماسیون صنعتی

پرکاربرد ترین کنترلر مورد استفاده در صنعت میباشد که بصورت نرم افزاری از طریق کامپیوتر برنامه ریزی میشود. در حقیقت کلیه عمل کننده های مورد استفاده در صنعت مانند عمل کننده های الکتریکی، پنیوماتیکی و هیدرولیکی نیاز به کنترل دارند. امروزه در صنعت جهان بیشتر از این کنترلر برای راه اندازی اینگونه سیستمها استفاده میشود. یکی از مزایای استفاده از PLC این است که بصورت نرم افزاری برنامه ریزی میشود. بنابراین برای تغییر عملکرد دستگاه نیازی به تغییر در ساختار سخت افزاری آن نمیباشد و به راحتی میتوان با تغییر برنامه، عملکرد دستگاه را تغییر داد. یکی دیگر از مزیتهای PLC مقاوم بودن آن در برابر نویزها و استفاده از آن در محیطهایی با شرایط دمایی نامناسب میباشد. با توجه به قابلیت اطمینان بالای این دستگاه، در سیستمهای صنعتی حساس از آن استفاده میشود، زیرا از کار افتادن اینگونه سیستمها میتواند ضرارت اقتصادی زیادی را به همراه داشته باشد. یکی دیگر از مزایای آن User Friendly بودن آن است یعنی اینکه نصب و راه اندازی آن بسیار آسان میباشد. همچنین این کنترلر بدلیل اینکه بصورت ماژولار ساخته شده است، براحتی میتوان آنرا ارتقاء داد.

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran