سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

تماس با مدیر فروش

فروش

نشانی:
تبریز - خیابان فردوسی

پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.

تلفن: 70 88 3554 - 041

نمابر: 71 88 3554 - 041

http://www.controlsegal.com

 

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran