سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

بازرگانی کنترل سگال با توجه و تکیه بر سابقه چندین ساله در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون هم اکنون یکی از تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق ، اتوماسیون ، اندازه گیری و کنترل صنعتی از سازندگان معتبر ، در شمالغرب کشور می باشد.

با توجه به رشد و شکوفایی روز افزون صنایع مختلف در کشور و نیاز این صنایع به تجهیزات مختلف صنعتی ، بازرگانی کنترل سگال مفتخر است به همکاری با این صنایع و تامین تجهیزات صنعتی مورد نیاز این صنایع یکی از اهداف اصلی ماست.

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran