سگال فن

عرض صفحه

پروفایل

فرم منو

پنل کنترل

بازرگانی کنترل سگال با توجه و تکیه بر سابقه چندین ساله در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون هم اکنون یکی از تامین کنندگان تجهیزات ابزار دقیق ، اتوماسیون ، اندازه گیری و کنترل صنعتی از سازندگان معتبر ، در شمالغرب کشور می باشد.

با توجه به رشد و شکوفایی روز افزون صنایع مختلف در کشور و نیاز این صنایع به تجهیزات مختلف صنعتی ، بازرگانی کنترل سگال مفتخر است به همکاری با این صنایع و تامین تجهیزات صنعتی مورد نیاز این صنایع یکی از اهداف اصلی ماست.

نامه الکترونیک چاپ PDF

ابزار دقیق رشته‌ای میان رشته‌ای است که با اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی(فشار،دما،سطح مواد در مخارن و فلو) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل  می‌باشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبه‌های عملی بیشتری است و  جذابیت بیشتری برای کار ایجاد می‌کند.این رشته به دلیل وجود سنسور های  الکتریکی با رشته برق و الکترونیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد.
اما موضوع اصلی کنترل وابستگی شدیدی به حسگرها دارد.
این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها،  ترانسمیتر ها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر  اهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی  برق بیشتر عملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است.

آدرس دفتر مركزی

تبریز – خیابان فردوسی

بازرگانی کنترل سگال  


  041 - 3554 88 70
  041 - 3554 88 71
  www.controlsegal.com
  info@controlsegal.com

CONTROL SEGAL

 Instrumentation

Process Controls

Automation

Measurement Equipments

Industrial Control Equipments

Tabriz - Iran